Taśmy ostrzegawcze

 • 1. Taśmy odblaskowe do odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności wykonane zgodnie z PN-EN 471 o szerokości 50 mm.
 • 1.1 Taśmy odblaskowe trudnopalne do odzieży roboczej odporne na gorąco i płomień spełniające wymagania PN-EN 471 i dodatkowo wymagania PN-EN ISO 14116 o szerokości 50 mm.
 • 1.2 Taśmy odblaskowe niepalne przeznaczone do odzieży ochronnej dla strażaków zgodnych z normą PN=EN 471 i dodatkowo z normą PN=EN 469 o szerokości 50 mm.
 • 2. Taśmy fluorescencyjne i fluorescencyjno - odblaskowe z naniesionym odblaskiem o szerokości 20 lub 25 mm na tkaninę poliestrową o szerokości 50 mm barwy żółtej lub pomarańczowej wykonane zgodnie z PN=EN 471. oznaczenia: 
  471FL50
  471FL50/20
  471FL50/25
 • 2.1 Taśmy fluorescencyjne i fluorescencyjno - odblaskowe wykonane w wersji trudnopalnej dodatkowo spełniające wymagania PN=EN iso 14116.
  oznaczenia:
  533FL50
  533FL50/20
  533FL50/25
 • 2.2 Taśmy fluoroscencyjne i fluoroscencyjno - odblaskowe wykonane w wersji niepalnej, na tkaninie szklanej, dodatkowo spełniające wymagania PN-EN 469. oznaczenia: 
  469FL50
  469FL50/20
  469FL50/25
 • 2.3. Taśmy fluoroscencyjno - fotoluminescencyjne z odblaskie lub bez wykonane w wersji niepalnej na tkaninie szklanej tylko barwy żółtej dodatkowo spełniające wymagania normy PN-EN 469.
  oznaczenia: 
  469FO50
  469FO50/20
  469FO50/25