Materiały fotoluminescencyjne - płyty i folie

 1. 1 .Nazwa wyrobu - płyta lub folia fotoluminescencyjna
 2. 2 .Dane techniczne
  • 2.1 Współrzędne chromatyczne
   x = 0,320  0,290  0,390  0,360
   y = 0,335  0,365  0,405  0,435
  • 2.2 Dopuszczalny minimalny czas zaniku fosforencji 2h do wartości  = 0,32 mcd/m2
  • 2.3 Współczynnik luminancji 0,65
  • 2.4 Wymiary w mm 400 x 600
  • 2.5 Okres użytkowania 8 lat
  • 2.6 Okres gwarancji 3 lata
 3. 3. Normy związane z wyrobem PN - 92/N - 01256-01, PN - 92/N-01256-02, DIN-67-510-T4
 4. 4. Opis wyrobu
  Płyta i folia fotoluminescencyjna wykonana jest z podłożowej  nieprzezroczystej płyty PVC pokrytej materiałem fotoluminescencyjnym i zabezpieczona od strony czołowej przezroczystą folią PVC.
 5. 5. Zastosowanie
  Do wytwarzania znaków bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja zgodnie z PN-92/N-01256-01 i PN-92/-01256-02.
 6. 6. Zalecenia eksploatacyjne
  Znaki wykonane z płyt można przybijać lub przykręcać do podłoża.Znaki można również przyklejać przy użyciu taśmy dwustronnie lepnej lub przy użyciu płyt i foli z już naniesionym klejem samoprzylepnym. Znaki przeznaczone są do użytkowania w budynkach w warunkach normalnej wilgotności bez obecności par substancji agresywnych cemicznie (kwasów, zasad, rozpuszczalników). Gwarancja dotyczy znaków, które są eksploatowane zgodnie z zaleceniami producenta.
 7. 7. Badania
  • 7.1 Płyty i folie podlegają okresowym badaniom przez Główny Urząd Miar Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Państwowy Zakład Higieny.
  • 7.2 Sprzedawca płyt ma obowiązek udostępnienia nabywcy płyt przy każdorazowym zakupie aktualnych wyników badań wymienionych w pkt. 7.1.
UWAGA; firma na życzenie odbiorców ma opracowane i może produkować materiały fotoluminescencyjne o znacznie wyższych luminancjach aniżeli standardowe wykonanie np. do 700 mcd/m2 po 10 minutach od zaniku oświetlenia. Wyroby te są również odporne na wilgoć i promieniowanie UV mogą być więc stosowane w warunkach zewnętrznych.