Informacja o firmie

Firma LUCIDUS istnieje od 1992 roku.

Działalność firmy to:

  • produkcja materiałów fotoluminescencyjnych zarówno płyt jak i folii samoprzylepnych stosowanych w produkcji znaków ostrzegawczych i ewakuacyjnych.
  • produkcja taśm odblaskowych klasy 2 oraz taśm fluorescencyjnych stosowanych w odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności i w odzieży roboczej zgodnych z normą PN-EN 471.
  • produkcja w/w taśm w wersji trudnopalnej ,stosowanych w odzieży roboczej chroniącej przed gorącem i płomieniem, dodatkowo spełniające wymagania normy PN-EN ISO 14116.
  • produkcja w/w taśm w wersji niepalnej, stosowanych na elementy ostrzegawcze i identyfikacyjne w odzieży ochronnej dla strażaków, zgodnych z normą PN-EN 469..
  • produkcja napisów i piktogramów jako elementów ostrzegawczych i identyfikacyjnych przeznaczonych do naszywania na odzieży roboczej.

 

Wymieniony zakres działalności firmy oparty jest na własnych opracowaniach konstrukcji i technologii. Firma posiada własne laboratorium badawczo-pomiarowe, w którym zatrudnieni są wysokie klasy specjaliści. Produkty LUCIDUS są chronione patentami i wzorami . użytkowymi.